Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie recept
27 listopada 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie recept

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 listopada 2020 r., znak: PLO.0210.3.2020.PR, w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, w załączeniu przesyłam uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/561/403/1761/KO/2020