Pismo dot. ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (UC41)
02 grudnia 2020

Pismo dot. ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (UC41)

W związku z procedowanym obecnie na etapie Komitetu do spraw Europejskich projektem ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (UC41), zwracamy uwagę na niekorzystny zapis art. 21 ust. 2 ww. projektu, który uniemożliwiałby firmom energetycznym pozyskiwanie tzw. białych certyfikatów za przedsięwzięcia efektywności energetycznej na ich majątku związane np. z modernizacją stacji transformatorowych czy sieci ciepłowniczych.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/570/410/DZS/2020