Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników
30 listopada 2020

Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników

W nawiązaniu do skierowania do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, przedstawamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/562/404/1754/PP/2020