Uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
04 stycznia 2021

Uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 oraz załącznika do KPGO 2022 dot. „Oceny luki inwestycyjnej (potrzeb inwestycyjnych) w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027…”, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, KL/596/426/DZS/2020

Pobierz