Uwagi do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
27 maja 2020

Uwagi do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

W nawiązaniu do prac nad projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi w zakresie regulacji dotyczących zatrudnienia.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/276/196/RL/2020