Uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej
27 października 2021

Uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej

Przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (nr w wykazie prac legislacyjnych: UD258.

Konfederacja Lewiatan, KL/397/279/DZS/2021

Pobierz stanowisko