Uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r
03 kwietnia 2020

Uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r

Konfederacja Lewiatan przedstawia kluczowe propozycje zmian do rządowego projektu ustawy
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., z prośbą o wykorzystanie w trakcie prac legislacyjnych.

Konfederacja Lewiatana

Pobierz treść
KL/145/91/ML/2020