Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
07 sierpnia 2020

Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Konfederacja pozytywnie odnosi się do inicjatyw mających na celu usprawnienie funkcjonowania polskiego sytemu ochrony zdrowia, w szczególności zwiększających bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/371/262/AG/2020