Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października br. (UC 43)
20 listopada 2020

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października br. (UC 43)

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października br. (UC 43), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/545/389/DZS/2020