Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
25 lutego 2021

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

W nawiązaniu do prac parlamentarnych nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (tj. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – Druk Sejmowy nr 860 z dnia 30 grudnia 2020 r., zwracamy uwagę, że uchwalenie ustawy w proponowanym brzmieniu może doprowadzić do rozszczelnienia systemu obrotu suszem tytoniowym i umożliwić nieuczciwym podmiotom oszustwa w sektorze suszu tytoniowego.

Konfederacja Lewiatan, KL/89/63/PP/2021

Pobierz