Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
04 listopada 2021

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (nr w wykazie prac Rady Ministrów – UA7), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/405/282/DZS/2021

Pobierz stanowisko