Uwagi do rozporządzenia ws. zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.
23 kwietnia 2020

Uwagi do rozporządzenia ws. zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.

W związku z konsultacjami społecznymi projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19, Konfederacji Lewiatan przedstawia swoje uwagi.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/191/125/PP/2020