Uwagi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
21 września 2020

Uwagi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2020 r. znak DD.8200.13.2020, kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedstawiamy opinię Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/437/312/PP/2020