Uwagi do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19
09 kwietnia 2020

Uwagi do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19

Przedstawiamy propozycje zmian do Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść uwag
KL/160/101/ML/2020