Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
23 września 2020

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu Ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw – projekt z dnia 8 września 2020 r.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/443/317/DZS/2020