Uwagi Konfederacji Lewiatan do dokumentu „Polityka dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od roku 2020″
02 września 2020

Uwagi Konfederacji Lewiatan do dokumentu „Polityka dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od roku 2020″

W związku z trwającymi pracami nad polską polityką Sztucznej Inteligencji Konfederacja Lewiatan wyraża podziękowania za możliwość włączenia się w ten proces organizacji pozarządowych
a jednocześnie, przedstawia uwagi do udostępnionej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji aktualnej treści dokumentu „Polityka dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od roku 2020”.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/410/294/ED/2020