Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
30 lipca 2020

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Pobierz pełną treść
Konfederacja Lewiatan, KL/361/257/ML/2020