Uwagi Konfederacji Lewiatan do rozdziału 3 projektu Aktu o usługach cyfrowych
23 marca 2021

Uwagi Konfederacji Lewiatan do rozdziału 3 projektu Aktu o usługach cyfrowych

W nawiązaniu do zaproszenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do zgłaszania uwag do rozdziału 3 wraz z towarzyszącymi motywami projektu unijnego rozporządzenia Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act) (dokument COM(2020) 825), Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/132/95/ED/2021

Pobierz