Uwagi w spr. przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego
12 listopada 2020

Uwagi w spr. przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

W nawiązaniu do pisma z dnia 6 listopada 2020 r. znak DD3.8200.19.2020 (zamieszczone na stronie internetowej RCL) kierującego do uzgodnień międzyresortowych projekt z dnia 2 listopada 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/532/368/PP/2020