Ważne dla firm z Mazowsza. Dodatkowe pieniądze na inwestycje
29 kwietnia 2021

Ważne dla firm z Mazowsza. Dodatkowe pieniądze na inwestycje

Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o uruchomieniu dodatkowych 53,1 mln zł z UE na wsparcie przedsiębiorstw w obszarze inwestycji. Konkurs został wpisany w tym tygodniu do harmonogramu na czerwiec, natomiast szczegółowy regulamin zostanie opracowany i udostępniony w maju.

Finansowanie obejmie rozbudowę przedsiębiorstw, zmiany procesów produkcyjnych lub sposobu świadczenia usług (w tym usług elektronicznych). Możliwe będzie także pozyskanie funduszy europejskich na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tys. zł do 4 mln zł. Celem konkursu będzie wsparcie w odbudowie gospodarki w dłuższej perspektywie, co może okazać się pomocne zwłaszcza w kontekście wykluczenia części Mazowsza z pomocy inwestycyjnej w kolejnej perspektywie.

Dodatkowy konkurs w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług został już wpisany do harmonogramu naborów na ten rok. Harmonogram dostępny jest na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2021/01/harmonogram-naborow-na-2021-r.-27.04.2021.pdf.

Konfederacja Lewiatan