Ważny krok w kierunku zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
25 maja 2023

Ważny krok w kierunku zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Do 2025 roku w Polsce może zabraknąć nawet 1,5 mln pracowników. Dostępne zasoby na polskim rynku pracy coraz mniej zaspokajają aktualne zapotrzebowanie. W obliczu wyzwań spowodowanych niekorzystnymi zmianami demograficznymi oraz nieustannym procesem starzenia się społeczeństwa należy podjąć zdecydowane kroki, które pozwolą zaktywizować zawodowo niedoreprezentowane na rynku pracy grupy społeczne.  

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, nieco ponad 80% osób z niepełnosprawnościami w latach 2018-2020 nie miało pracy, ani jej nie szukało. Polska należy do krajów o bardzo niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia z 28% do 32%, natomiast wciąż on znacznie odbiega od średniej unijnej, która wynosi ok. 50%.

W obecnych warunkach na rynku pracy budowanie nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki wymaga sięgnięcia do jak najszerszej puli talentów. Otwarte, różnorodne i włączające środowisko pracy zwiększa innowacyjność i konkurencyjność firm. Różnorodność w zespole odgrywa coraz większe znaczenie także dla pracowników: z 51. Monitora Rynku Pracy Randstad wynika, że dla 63% zatrudnionych różnorodność jest istotna. Tymczasem nie jest możliwe stworzenie skutecznej strategii różnorodności bez uwzględnienia perspektywy zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

10 maja br. podczas Kongresu Inclu(vi)sion, organizowanego przez Fundację Aktywizacja, objętego patronatem Konfederacji Lewiatan, odbyła się uroczysta inauguracja partnerstwa, którego celem jest istotny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce. Wśród postulatów jest m.in. dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 40% w perspektywie 2030 r.

Podczas Kongresu został również przedstawiony raport z badania „Inclu(vi)sion: Co pracodawcy w Polsce myślą o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami?”. 77% pracodawców, którzy zatrudniali kiedyś pracowniczki i pracowników z niepełnosprawnościami, wskazuje, że obecnie rozważa przyjęcie do pracy osób z tej grupy. Zdecydowana większość była zadowolona z współpracy, wskazując, że osoby z niepełnosprawnościami pracowały sumiennie i efektywnie (79%) oraz, że obecność osób z niepełnosprawnościami dobrze wpływała na funkcjonowanie zespołu (56%).

Otwartość pracodawcy na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest uwarunkowana doświadczeniem. Oprócz motywowania osób z niepełnosprawnością do aktywności zawodowej, zasadnym jest zwiększenie świadomości pracodawców oraz zapewnienie dodatkowego wsparcia we wdrożeniu zmian w organizacji pracy, jak również dostarczenie kompleksowej wiedzy dotyczącej zatrudniania i funkcjonowania w środowisku pracy osób z niepełnosprawnościami. Utworzona w ramach Partnerstwa współpraca otwiera nową perspektywę na sytuację zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz angażuje przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w działania na rzecz jej polepszenia.


Nadia Kurtieva, ekspertka Lewiatana

Komentarz dla majowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan