Wdrożenie e-doręczeń w oparciu o monopol Poczty Polskiej opóźni cyfryzację i będzie kosztowne dla państwa
14 kwietnia 2020

Wdrożenie e-doręczeń w oparciu o monopol Poczty Polskiej opóźni cyfryzację i będzie kosztowne dla państwa

• Na jutrzejszym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Konfederacja Lewiatan apeluje o zrezygnowanie z dalszych prac nad projektem ustawy lub jeśli posłowie nim się zajmą odrzucenie go w całości.
• Nowe przepisy nie przyspieszą wdrożenia e-doręczeń w naszym kraju, natomiast zagwarantują Poczcie Polskiej faktyczny monopol na takie usługi.

 – Popieramy jak najszybsze wdrożenie e-doręczeń. Jednakże przyjęcie tej ustawy zapewni Poczcie Polskiej faktyczny monopol na takie usługi i obciąży budżet państwa wysokimi kosztami usług świadczonych w warunkach monopolu. Nie przyspieszy też wdrożenia e-doręczeń. W przypadku sądownictwa i prokuratury ma to nastąpić dopiero 1 stycznia 2029 r. Dodatkowo, dojdzie do niedozwolonej pomocy publicznej i zakłócenia funkcjonowania rynku usług kurierskich – ostrzega dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 

Działalność Poczty Polskiej objęta obowiązkiem i de facto monopolem operatora wyznaczonego jest bardzo zyskowna, natomiast inne operacje świadczone na konkurencyjnym rynku są deficytowe i przynoszą straty większe niż wszystkie zyski.

Można pokusić się o stwierdzenie, że tradycyjne usługi listowe świadczone dla społeczeństwa „finansują” straty Poczty Polskiej w sektorach, w których ma konkurencję. Jednocześnie pomimo wysokich zysków, wynagrodzenia np. listonoszy pozostają bardzo niskie. Dodatkowo jakość usług objętych monopolem jest niższa niż wymagania prawne.

– Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku wdrożenia e-doręczeń w zaproponowanym kształcie. Nie jest to korzystne ani w przypadku usług pocztowych, ani w przypadku e-doręczeń – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Przyjęcie projektu ustawy byłoby też sprzeczne z działaniami rządu i parlamentu, obliczonymi na efektywne wykorzystywanie technologii w walce z konsekwencjami epidemii koronawirusa. Długie kolejki pod placówkami pocztowymi, obserwowane w ostatnich dniach, są dowodem na to, że potrzebujemy jak najszybszego (a nie dopiero od 1 stycznia 2029 r., jak w przypadku sądów i prokuratur) wdrożenia e-doręczeń w Polsce i w stosunku do wszystkich urzędów. Próba realizacji tego zadania w oparciu o monopol Poczty Polskiej oznacza nie tylko opóźnienie cyfryzacji kraju, ale również potężne obciążenie budżetu państwa.

Konfederacja Lewiatan