Weź udział w badaniu sytuacji polskich firm
15 czerwca 2020

Weź udział w badaniu sytuacji polskich firm

Centrum Monitorowania Sytuacji Gospodarczej zachęca do wzięcia udziału w ankiecie mającej na celu sprawdzenie skali wpływu koronawirusa na sytuację gospodarczą polskich przedsiębiorstw.

 

Zebrane dane zostaną poddane szczegółowej, fachowej analizie – posłużą Radzie Przedsiębiorczości i jej poszczególnym członkom do dialogu ze stroną rządową ws. udzielania biznesowi pożądanego wsparcia. Wyniki posłużą opracowaniu analiz, które CMSG zaprezentuje publicznie.

Ankieta dostępna jest TUTAJ

Ankieta jest anonimowa i została przygotowywana przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (CMSG) –  zespół ekonomistów z niezależnych organizacji zrzeszających polskich pracodawców, który na bieżąco analizuje sytuację rodzimego biznesu w czasie pandemii. Niezależne ekspertyzy są niezbędne do prowadzenia skutecznej dyskusji ze stroną rządową o formach pomocy dla przedsiębiorców oraz procesie „odmrażania” gospodarki.

Partnerem naukowym badania jest Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie, zajmujący się m.in. badaniami koniunktury gospodarczej w Polsce już od 30 lat. Członkiem zespołu jest również Janusz Jankowiak.

Uwaga! Ankiety są rozsyłane ze wszystkich organizacji tworzących Radę Przedsiębiorczości i z nią współpracujących, dlatego jeżeli link do ankiety trafi do Państwa kilkukrotnie, prosimy o wypełnienie jej tylko raz.

 

Konfederacja Lewiatan