Weź udział w konkursie „Liderzy ESG”
01 października 2021

Weź udział w konkursie „Liderzy ESG”

W imieniu organizatorów zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Jest on dedykowany podmiotom, promującym strategie i aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz osobowościom rynku, których działania mają realny wpływ na ochronę środowiska i zasobów naturalnych.

W imieniu organizatorów zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Jest on dedykowany podmiotom, promującym strategie i aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz osobowościom rynku, których działania mają realny wpływ na ochronę środowiska i zasobów naturalnych.

O tytuł „Lidera ESG” można ubiegać się w czterech kategoriach:

 • Strategia;
 • Innowacja;
 • Program edukacyjny;
 • Wizjoner(ka) Zielonej Transformacji.

 

Laureatów konkursu „Liderzy ESG” wybierze kapituła w składzie:

 • Barbara Nowakowska, Dyrektor Zarządzająca, PSIK;
 • Elisabetta Falcetti, Dyrektor na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR);
 • Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland;
 • Krzysztof Jedlak, Redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej;
 • Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC;
 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan;
 • dr Monika Sady, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Robert Bohynik, CFA, Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI;
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

 

O tytuł „Lidera ESG” mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce. W każdej kategorii zostaną wyłonieni trzej laureaci. Kapituła konkursu może przyznać również specjalne wyróżnienie: Wizjoner(ka) Zielonej Transformacji. O tytuł Wizjonera/Wizjonerki mogą ubiegać się osoby fizyczne.

Organizatorami konkursu są GPW, NN Investment Partners TFI oraz PwC Polska.

Więcej informacji o konkursie „Liderzy ESG” znajdzie Pan/Pani na stronie www.liderzyesg.pl. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 31 października 2021 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali 2 grudnia 2021 r. Szczegóły na temat wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Konfederacja Lewiatan