Jest druga część pakietu Fit For 55
25 stycznia 2022

Jest druga część pakietu Fit For 55

W dniu 15.12.2021 r. Komisja Europejska opublikowała drugą część ambitnego pakietu reform legislacyjnych znanego pod nazwą „Gotowi na 55” (ang. „Fit for 55”), który ma umożliwić osiągnięcie celu jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2030 r., angażując wszystkie sektory gospodarki.

W dniu 15.12.2021 r. Komisja Europejska opublikowała drugą część ambitnego pakietu reform legislacyjnych znanego pod nazwą „Gotowi na 55” (ang. „Fit for 55”), który ma umożliwić osiągnięcie celu jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2030 r., angażując wszystkie sektory gospodarki. Pakiet ten jest zestawem narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie. Pierwsza cześć pakietu została opublikowana w lipcu br., o czym informowaliśmy w komunikacie z dnia 14.07.2021 r. (http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2021/26/pakiet_fit_for_55__zapowiedz_realizacji_europejskiego_zielonego_ladu)

W grudniowej części Pakietu znalazły się projekty aktów uzupełniających, dzięki którym kolejne sektory gospodarki będą mogły dostosować się i realizować cele zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Opublikowane dokumenty dotyczą m.in.:

 • Biogazu, biometanu i wodoru:
  • Rewizja rozporządzenia ws. dostępu do sieci przesyłowych
  • Rewizja dyrektywy gazowej

W ww. dokumentach znalazły się zapisy regulujące, ułatwiające i wspierające rozwój rynku „zielonych” gazów, dostęp do istniejącej sieci gazowej, użytkownikom zmianę sprzedawcy gazu na bardziej konkurencyjnego, czy stworzenie dedykowanego systemu certyfikatów.

 • Ograniczenia emisji metanu w energetyce
  • Projekt rozporządzenia zakłada obowiązek monitorowania i publikowania informacji o emisji metanu, a także likwidacji skutków wykrytego wycieku, w tym w zamykanych kopalniach.
 • Charakterystyki energetycznej budynków
  • Rewizja dyrektywy zakłada zeroemisyjność nowo powstałych (poczynając od roku 2027) budynków administracji publicznej, a od 2030 r. także pozostałych; do 2027 roku dostosowanie 15% istniejących budynków niezamieszkałych (a do 2030 roku 15% budynków mieszkalnych) do klasy energetycznej minimum F; do roku 2033 budynki mieszkalne mają zostać dostosowane do klasy energetycznej „E”.

Oznacza to, że do 2033 roku każdy budynek (niezależnie od funkcji mieszkalny / niezamieszkały i przynależności publiczny / prywatny) będzie musiał zostać wyremontowany.

 • Zrównoważonego obiegu węgla
  • Komunikat zawiera propozycję: stworzenia wewnętrznego rynku wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla; dopuszczenie większych emisji do magazynowania w glebie;  wprowadzenia zasady „zanieczyszczający płaci”; systemu do rozliczania i certyfikacji CO2 (by do 2030 roku wychwyt z atmosfery wynosił 5 mln ton CO2)
 • Zwalczaniu przestępstw przeciwko środowisku
  • W dyrektywie zaproponowano definicje przestępstw środowiskowych i wysokość sankcji za ich popełnienie, a także ułatwienie ich transgranicznego ściągania dla krajowych organów ścigania.

20 października 2021 roku Konfederacja Lewiatan opublikowała horyzontalne stanowisko dotyczące pierwszej części Pakietu Fit for 55, w którym m.in. podziela dążenie Europy do neutralności klimatycznej, jednak podkreśla skalę wyzwań, przed jakimi stoi świat wraz z decydentami, pracownikami i przedsiębiorcami. Apeluje w nim także o pogłębioną debatę na temat szczegółowych rozwiązań pakietu FIT for 55 z udziałem przedstawicieli wszystkich grup tj. sektora rządowego i samorządowego, środowiska naukowego, biznesowego i pozarządowego oraz społeczeństwa, wskazując rolę, jaką w tej dyskusji powinny odegrać organizacje przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorców prywatnych.

 

Roksana Kozłowska, ekspertka Departamentu Energii i Zmian Klimatu
rkozlowska@lewiatan.org


Artykuł dla styczniowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan.