Większa ochrona rodziców przed zwolnieniem usztywni rynek pracy
21 czerwca 2021

Większa ochrona rodziców przed zwolnieniem usztywni rynek pracy

• Ochronę ojców – mężów przed zwolnieniem od początku ciąży żony, a także matek po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat – proponuje rząd w zapowiedziach Strategii Demograficznej 2040.
• Część propozycji utrudni działalność pracodawcom, a nie wpłynie na większą stabilność zatrudnienia – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Przedsiębiorcy oczekują szczegółów na temat rozwiązań w zakresie czasu pracy m.in. dotyczących pracy w niepełnym wymiarze

Komentarz Roberta Lisickiego, dyrektora departamentu pracy Konfederacji Lewiatan


– Poprawa sytuacji demograficznej zasługuje na poparcie. Jednakże środki zaproponowane w obszarze prawa pracy budzą zasadnicze zastrzeżenia i niepokój przedsiębiorców. Skrócenie do 15 miesięcy okresu dozwolonego zatrudnienia na dwóch kolejnych umowach o pracę na czas określony osób do 40 roku życia spowoduje usztywnienie przepisów. Podobnie jak regulacje przewidujące znaczne wydłużenie okresu ochronnego w związku z macierzyństwem i przyznanie ochrony także ojcu dziecka. Efektem tych zmian będzie znaczący wzrost liczby pracowników, którzy będą musieli być przez przedsiębiorców szczególnie traktowani. Doprowadzi to do jeszcze większej polaryzacji sytuacji pracowników, co wcale nie musi być korzystne dla rodziców. Po wprowadzeniu ochrony etatów zwiększą się wysiłki do poszukiwania alternatywnych form współpracy, organizacji pracy. Obecnie mamy bardzo szerokie uprawnienia rodzicielskie. Natomiast one już stanowią często wyzwanie, szczególnie dla mikro i małych firmy.

Konfederacja Lewiatan