Wkrótce rozpoczną się prace nad ustawą o REIT- ach
12 kwietnia 2021

Wkrótce rozpoczną się prace nad ustawą o REIT- ach

• Ma być powołany specjalny międzyresortowy zespół, który rozpocznie prace nad ustawą o REIT-ach, czyli spółkach inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu.
• REIT-y nie powinny być podwójnie opodatkowane, należy im umożliwić inwestowanie w różne rodzaje nieruchomości, także komercyjne. W takie spółki mogliby inwestować też inwestorzy indywidualni i korporacyjni, zarówno krajowi, jak i zagraniczni – proponuje Konfederacja Lewiatan.

 

 

 Rząd przygotowuje ustawę, Lewiatan proponuje gotowe rozwiązania

Juliusz Tetzlaff, dyrektor departamentu mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował na spotkaniu z przedsiębiorcami, że jest już przyjęty projekt zarządzenia w sprawie powołania międzyresortowego zespołu pracującego nad ustawą o REIT-ach. Wkrótce trafi do podpisu premiera. – Jesteśmy tylko jednym z resortów, którego przedstawiciele wezmą udział w pracach zespołu. Wiele propozycji przedsiębiorców będzie rozstrzyganych przez ministra finansów, niektóre muszą być skonsultowane z Komisją Nadzoru Finansowego – powiedział.

– Widzimy wiele pozytywnych możliwości, zarówno dla gospodarki, jak i dla obywateli, z wprowadzenia do polskiego systemu prawnego REIT-ów. Mogą poszerzyć formy oszczędzania i zwiększyć jego atrakcyjność, zwłaszcza w skali długoterminowej – podkreślił Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan przedstawiła rządowi stanowisko dotyczące założeń projektu ustawy o REIT-ach. Aby mogły one działać sprawnie, transparentnie i być atrakcyjne w oczach inwestorów, musi zgrać się kilka zagadnień z różnych obszarów, od aspektów korporacyjnych po podatkowe.

Istotny jest zarówno szeroki zakres rodzajów nieruchomości stanowiących aktywa REIT- ów m.in. nieruchomości biurowe, usługowe, handlowe czy mieszkaniowe na wynajem, jednak za wyłączeniem nieruchomości rolnych, jak również ważne jest umożliwienie inwestowania w REIT-y inwestorom indywidualnym, korporacyjnym, krajowym i zagranicznych.

Jeśli chodzi o formę prawną, Lewiatan wskazał na spółki akcyjne lub spółki komandytowo-akcyjne, jako te, które najlepiej realizowałyby zadania REIT-ów. Opcjonalnie dopuszcza także wymóg, aby REIT-y były notowane na giełdzie, co przyczyniłoby się np.: do transparentności ich funkcjonowania w formie spółek akcyjnych.

Ważnym zagadnieniem jest też tematyka dywidend. Najbardziej efektywny wariant to taki, w którym co najmniej 80-90% corocznego zysku finansowego REIT powinno zostać wypłacone inwestorom, po odpowiednim pomniejszeniu podatkowym np.: o podatek obciążający dochody REIT w przypadku gdy spółka byłaby podatnikiem CIT.

Aby inwestycje w spółki typu REIT spotkały się z zainteresowaniem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych należy wzorem innych krajów (Finlandii, Niemiec, Włoch czy Francji) wprowadzić preferencyjne zasady opodatkowania takich podmiotów.

Konfederacja Lewiatan