Własność intelektualna. Rośnie liczba zgłoszeń patentowych
26 marca 2024

Własność intelektualna. Rośnie liczba zgłoszeń patentowych

Polska znajduje się na 27 miejscu na świecie i 15 w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych. W ubiegłym roku o ponad 10 proc. wzrosła liczba wniosków naszych firm do Europejskiego Urzędu Patentowego – poinformowano na konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian. Innowacje, kreatywność, ochrona”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

– Własność intelektualna staje się gospodarczą bronią XI wieku. Z tego powodu ważne jest, żeby jak najwięcej własności intelektualnej pozostawało w naszym kraju. W interesie polskich przedsiębiorców jest tworzenie wartości dodanej, intelektualnej. We współczesnym świecie bowiem coraz większe znaczenie ma konkurowanie mózgami, a nie tanią siłą roboczą – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Edyta Demby-Siwek, prezeska Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej również podkreślała, że naszą bronią nie powinna być tania siła robocza, czy montowanie z części różnych produktów, ale właśnie własność intelektualna, która przekłada się na wartość PKB, czy zarobki pracowników. Dlatego warto o nią dbać. – W 2023 roku zgłoszono do Urzędu Patentowego o 10,5 proc. więcej wynalazków niż w roku poprzednim – powiedziała.

– Kładziemy duży nacisk na własność intelektualną i ochronę marki. Chcemy, żeby nasi klienci dostawali produkty bezpieczne i autentyczne. W ubiegłym roku ponad 4 tysiące firm z Polski eksportowało za pośrednictwem  Amazona. Mocno inwestujemy w ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. Ciągle mamy duże problemy ze ściganiem podróbek, nieco lepiej idzie wyłapywanie podrobionych produktów – powiedział Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon.

Patrycja Czubkowska, zastępczyni prezesa Urzędu Patentowego biorąca udział  w panelu „Innowacje i wyzwania ery cyfrowej, a ochrona własności intelektualnej – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca w zmieniającej się rzeczywistości”, poinformowała, że Polska znajduje się na 27 miejscu na świecie i 15 w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych.

W 2023 r. liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego wyniosła 671, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do 2022 r. To plasuje nas wśród krajów notujących największą dynamikę wzrostu zgłoszeń. Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutyków i inżynierii lądowej. Największą dynamikę wzrostu notuje technologia żywności.

– Nie odnotowaliśmy wzrostu liczby postępowań spornych. Rocznie mamy ok. 250 takich spraw, z czego większość dotyczy znaków towarowych, część wynalazków. Podobna liczba spraw toczy się przed sądami własności intelektualnej. Przedsiębiorcy skupiają się na bieżącej działalności i nie są skłonni do wszczynania postępowań o naruszenie praw – powiedziała Patrycja Czubkowska.

Zdaniem Urzędu Patentowego coraz większego znaczenia nabiera ochrona praw w świecie wirtualnym. Wdrożone zostały specjalne wytyczne dotyczące ochrony tzw. wynalazków komputerowych. Kwestii praw związanych ze sztuczną inteligencją nie uregulował jednak jeszcze żaden kraj na świecie.

– Rzecznik patentowy jest pierwszym doradcą w biznesie – stwierdziła Dorota Rzążewska, prezeska Polskiej Izby Rzeczników. Jej zdaniem rozwiązania innowacyjne odgrywają ważną rolę. Dlatego powinniśmy być zainteresowani zwiększeniem liczby zgłoszeń patentowych. To element budowania przewagi rynkowej. Rzecznicy patentowi  mogą najlepiej doradzić firmom jaki użytek biznesowy może być ze zgłoszenia wniosku patentowego.

Dorota Rzążewska przekonywała, że jako naród jesteśmy bardzo kreatywni. Dlatego warto zadbać, aby nasze pomysły, wynalazki nie były bezprawnie wykorzystywane przez innych.

W czasie konferencji dyskutowano o wyzwaniach związanych z nowym prawem własności intelektualnej, kondycją startupów w Polsce i Europie w kontekście zabezpieczania praw do wypracowywanych innowacji. Wśród innych tematów poruszana też była problematyka związana z obrotem w handlu online podróbkami produktów, a także kwestia kooperacji biznesu z ośrodkami naukowymi, której efektem mają być innowacyjne wdrożenia

 Konfederacja Lewiatan