Wolniejszy spadek liczby pracowników tymczasowych
29 listopada 2022

Wolniejszy spadek liczby pracowników tymczasowych

Firmy Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, podsumowały trzeci kwartał 2022 roku. Dalszy, ale już nie tak dynamiczny spadek liczby pracowników tymczasowych i spadek dynamiki wzrostu rynku rekrutacyjnego w porównaniu z poprzednim kwartałem, to główne charakterystyki rynku usług HR w analizowanym okresie.

W trzecim kwartale liczba pracowników tymczasowych spadła o 17% rok do roku. Dla porównania w poprzednim kwartale spadek ten wyniósł aż 24%. W badanym okresie firmy członkowskie PFHR zatrudniały 69 tys. pracowników, o 4% więcej niż w drugim kwartale tego roku. Co warte odnotowania, jednocześnie wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych i to aż o 8%. Znacznie zatem wydłużył się średni okres zatrudnienia pracowników tymczasowych. Obroty firm członkowskich również wzrosły o 5% rok do roku, osiągając poziom 866 tys. zł.

– Nadal brakuje nam kandydatów do pracy tymczasowej, dlatego agencje robią wszystko aby wydłużyć zatrudnienie tej grupy pracowników. Średnio w okresie od lipca do końca września 2022 roku, pracownik tymczasowy przepracował 40 dni, w tym samym okresie poprzedniego roku 31 dni. Niewielki 4%-wy wzrost liczby pracowników tymczasowych w trzecim kwartale w odniesieniu do drugiego kwartału tego roku może wynikać z rosnącej niepewności na rynku i większej skłonności pracodawców do sięgania po elastyczne formy – komentuje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes zarządu Polskiego Forum HR.

W badanym okresie firmy członkowskie odnotowały nadal wysoki, 25%-owy wzrost rok do roku w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców, osiągając wynik 76 mln zł. Niestety dynamika wzrostów słabnie z każdym kwartałem, w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 40%, a w pierwszym kwartale 2022 r. 69%. Dodatkowo rynek rekrutacyjny odnotował niewielki, bo 2%-owy spadek kwartał do kwartału.

– Dane firm członkowskich pokrywają się z ogólną tendencją na rynku pracy. Liczba publikowanych ofert pracy nieznacznie, ale spada. Większość pracodawców deklaruje wstrzymanie inwestycji co może zwiastować ograniczoną liczbę nowych miejsc pracy w nadchodzących miesiącach. Nie spodziewamy się jednak masowych zwolnień i dużego spadku liczby zatrudnionych w Polsce. Pracodawcy, po doświadczeniach w pandemii,  mają świadomość jak trudno jest pozyskać potem talenty na rynku, dlatego zwolnienia będą traktowane jako ostateczne rozwiązanie. Z drugiej strony możemy też spodziewać się spadku rotacji pracowników, wynikającej z mniejszej skłonności do zmiany zatrudnienia. Nominalne wynagrodzenia nadal rosną (wg danych GUS w październiku o 13%), ale realne, biorąc pod uwagę inflację, zaczęły spadać – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Więcej szczegółów:

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Polskiego Forum HR

Polskie Forum HR – Związek Pracodawców

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel. +48 665 355 335

azielinska@polskieforumhr.pl

www.polskieforumhr.pl

Konfederacja Lewiatan