Wprowadzanie ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – uwagi Lewiatana
28 marca 2023

Wprowadzanie ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RC13 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/127/49/PG/2023

Pobierz pismo