Wsparcie pracodawców dotkniętych skutkami wirusa COVID-19 – stanowisko Konfederacji Lewiatan
09 marca 2020

Wsparcie pracodawców dotkniętych skutkami wirusa COVID-19 – stanowisko Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan przekazała do rządu stanowisko w sprawie wsparcia pracodawców dotkniętych skutkami wirusa COVID-19. Stanowisko uwzględnia zdiagnozowane już skutki gospodarcze rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz propozycje rozwiązań wspierające pracodawców.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/92/46/RL/2020