EKES: 3. posiedzenie grupy studyjnej ad hoc ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej