EKES: 3. posiedzenie grupy studyjnej ad hoc ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Termin
19/10/2022
Godzina
14:30

Posiedzenie odbędzie się w Brukseli. Udział w nim weźmie Lech Pilawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Program dostępny jest poniżej.

3_posiedzenie_SG_ad_hoc_Europejska inicjatywa obywatelska_2022