6. Kongres Biometanu – patronat Lewiatana

Termin
11/05/2023 - 12/05/2023
Rejestracja
Zarejestruj się

6. Kongres Biometanu jest adresowany do wszystkich uczestników sektora biogazowego w Polsce, w tym właścicieli instalacji biogazowych, dostawców technologii i sprzętu do biogazowni, sektora transportowego i koncernów energetycznych, władz samorządowych i administracji rządowej.

Kongres odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 w Airport Hotel Okęcie, Warszawa.

Konfederacja Lewiatan jest patronem honorowym Kongresu.

Program konferencji*

11 maja 2023 (czwartek)

08:30-09:30 Rejestracja uczestników, networking przy kawie

09:45 Otwarcie 6. Kongresu Biometanu

10:00-11:30 I sesja tematyczna

Biometan w Polsce i w Europie – ramy prawne, system wsparcia, inwestycje

 Europa potrzebuje 35 mld m3 biometanu do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest zintensyfikowanie działań, zwłaszcza na poziomie poszczególnych krajów UE. Potencjał biometanu, korzyści vs. koszty produkcji, biometan w sieci czy w transporcie, rola biometanu w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

 1. Biometan w Europie – kierunki rozwoju sektora
 2. System wsparcia dla biometanu w Polsce
 3. Krajowa sieć gazowa – możliwości i ograniczenia

11:30-12:15 Cel na 2030 – czas na działania. Dyskusja panelowa z udziałem ekspertów.

12:15-12:45 Przerwa kawowa

12:45-14:00 II sesja tematyczna

Biometan, biolng, biowodór – rozwiązania technologiczne i inżynieryjne

Proces budowy instalacji biometanowej, modele biznesowe, układy hybrydowe, finansowanie inwestycji. Sesja poświęcona planowaniu inwestycji i poszczególnym etapom projektu.

14:00-15:00 Lunch

 15:00 – 16:15 III sesja tematyczna

Biometan i biolng – paliwa rolnictwa przyszłości

Rolnictwo jest pod coraz większą presją ograniczania emisyjności, zwłaszcza w procesach produkcji żywności. Pionierskie rozwiązania w zakresie ciągników zasilanych biometanem i produkcji „zielonej” energii sprawiają, że biogaz ma dla gospodarstw rolnych coraz większe znaczenie. Biometan w europejskiej polityce na rzecz rozwiązania kryzysu energetycznego i żywnościowego.

 1. Rolnictwo i OZE – wspólna droga do transformacji
 2. Dekarbonizacja sektora rolniczego – rola biometanu
 3. Biometan – dostępne i skalowalne rozwiązania dla rolnictwa
 4. Narzędzia wsparcia dla rozwoju biogazu i biometanu na wsi

16:15-17:00 Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska – debata z udziałem ekspertów.

17:00-18:00 IV sesja tematyczna

Biometan, czyli energia z odpadów

Globalne rozwiązania, lokalne zastosowanie. Rola biometanu w zagospodarowaniu odpadów, produkcja energii i ciepła dla społeczności lokalnych, biometan w GOZ, wykorzystanie biometanu w transporcie.

 1. Odpady a biogaz w świetle prawa
 2. Refood – potencjał a wykorzystanie w instalacjach biogazowych w Polsce
 3. Produkcja biometanu w ZZO – case study
 4. Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni – case study

18:00-18:15 Podsumowanie I dnia konferencji

 18:15-20:00 Aperitif i networking

20:00 Kolacja branżowa

 

12 maja 2023 (piątek)

10:00-11:30 V sesja tematyczna

Dekarbonizacja przemysłu i transportu

Biometan/odnawialny gaz ziemny (RNG) jako paliwo transportowe i przemysłowe źródło energii stanowią rozwiązanie ekonomicznie opłacalne i dostępne do natychmiastowego wdrożenia. Dostępne technologie, europejskie trendy, innowacyjne rozwiązania.

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30 VI sesja tematyczna

 Biogaz i biometan a rewolucja cyfrowa

Wirtualne elektrownie, sterowanie procesem produkcji za pomocą monitoringu cyfrowego odgrywają coraz ważniejszą rolę w operacjach związanych z biogazem. Ta sesja przygląda się najnowszym rozwiązaniom cyfrowym zwiększającym strumienie przychodów.

 13:30-13:45 Podsumowanie Kongresu Biometanu, zakończenie konferencji.

*Program wydarzenia może ulec zmianie.

Więcej informacji o Kongresie i rejestracja tutaj