Access2Markets Seminar – szkolenie online organizowane przez Komisję Europejską

Termin
10/02/2022
Godzina
09:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Zaproszenie od Ministerstwa Rozwoju i Technologii

 

Szkolenie obejmie pełną prezentację platformy Access2Markets, w tym następujące narzędzia: „Mój asystent handlowy” (informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur celnych), bariery handlowe i inwestycyjne, statystyki w handlu, ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie), Single Entry Point – zgłaszanie do KE barier na rynkach krajów trzecich, preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie, Access2Procurement. Przewidywana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Data spotkania: 10 lutego br., godz. 9:00-11:00

Szkolenie będzie prowadzone w tłumaczeniu na język polski oraz w języku angielskim (bazowy) i kilku innych językach krajów UE.

Link do informacji w Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets

Szkolenie jest otwarte (bezpłatne) dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i jest skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel; ministerstw, agencji i innych jednostek administracji zajmujących się handlem międzynarodowym.