Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji

Termin
29/03/2022
Godzina
12:30
Rejestracja
Zarejestruj się

Już wkrótce mikro, małe i średnie firmy zarówno produkcyjne, jak i usługowe będą mogły skorzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 na diagnozę potrzeb, szkolenia i doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej. Do ich dyspozycji będzie aż 70 mln złotych.

Nabory organizowane przez 6 ogólnopolskich operatorów rozpoczęły się w marcu 2022 r.

Maksymalna wartość dofinansowania to 150 000 zł. Konieczny będzie wkład własny na poziomie co najmniej 20 % wartości kupowanych usług.

Usługi będzie trzeba wybrać z oferty zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych  (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Firmy MŚP będą mogły pokryć koszty: diagnozy potrzeb rozwojowych w zakresie zarządzania transformacją cyfrową, określenia luki kompetencyjnej właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego oraz usług doradczych lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych. Kupowane usługi muszą mieścić się w opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje m.in.: zarządzanie transformacją cyfrową, opracowanie modelu biznesowego, zarządzanie zmianą czy produktem, Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku, marketing oraz sprzedaż w gospodarce cyfrowej, przedsiębiorczość technologiczną, bezpieczeństwo cyfrowe, zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce, zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej czy zintegrowanymi danymi.

Zapraszamy na webinarium z udziałem Justyny Nosko, reprezentującej Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która przedstawi kluczowe zasady ubiegania się o wsparcie i odpowie na Państwa pytania związane z naborami.

Kogo zapraszamy na spotkanie? Przede wszystkim:

  • właścicieli i współwłaścicieli zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu),
  • pracowników MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
  • pracowników MMŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze,
  • osoby odpowiedzialne za cyfryzację w firmach lub planujące takie działania w przyszłości.