Webinar „Aktywizacja i zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich firmach”

Termin
29/11/2022
Godzina
11:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Webinar organizowany w ramach e-Akademii Lewiatana jest adresowany do pracodawców zatrudniających i planujących zatrudnić obywateli Ukrainy (w szczególności tych, którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie), do instytucji rynku pracy, NGOs, organizacji wspierających obywateli Ukrainy w Polsce.

Celem spotkania jest przedstawienie wniosków płynących z realizacji projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” pod kątem aktywizacji i zatrudniania obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, w szczególności głównych założeń modelu skutecznej integracji Ukraińców z polskim rynkiem pracy. Uczestnicy werbinaru otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące tego, na co należy zwrócić szczególną uwagę w procesie rekrutacji i onboardingu pracowników-obywateli Ukrainy.

Podczas webinaru będą poruszane następujące zagadnienia:

  • proces aktywizacji obywateli Ukrainy: praktyczne wnioski płynące z programu pilotażowego
  • bariery po stronie obywateli Ukrainy chcących podjąć pracę
  • specyfika popytu na pracę obywateli Ukrainy
  • główne założenia modelu aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy i doprowadzenia do zatrudnienia.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. “Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.