Dialog społeczny w obszarze funduszy europejskich

Termin
27/04/2022
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

 

Spotkanie dla przedstawicieli związków regionalnych, członków oraz kandydatów na członków w komitetach monitorujących 

 

Dialog społeczny w obszarze funduszy europejskich

 

27.04.2022 godz. 10:00 – 16:15

biuro Konfederacji Lewiatan, Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przedstawicieli związków regionalnych oraz członków oraz kandydatów na członków komitetów monitorujących.

Chcielibyśmy Państwu przekazać kluczowe informacje dla reprezentantów pracodawców w systemie wdrażania funduszy, wymienić się informacjami i dobrymi praktykami dotyczącymi udziału w pracach komitetów monitorujących, w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentów istotnych dla tego obszaru, ale także przyjrzeć się doświadczeniom z realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Warto podsumować doświadczenie z perspektywy finansowej 2014-2020 i zaplanować działania dotyczące skutecznego udziału w systemie wdrażania funduszy w odniesieniu do perspektywy 2021-2027.

Ze strony Konfederacji w spotkaniu wezmę udział ekspertki odpowiedzialne za reprezentację Lewiatana w systemie wdrażania, ale także za skuteczne zarządzanie finansami i realizację naszych projektów finansowanych ze środków UE. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Lelińska, Dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich i Edukacji Cyfrowej.

Zgłoszenia na spotkanie proszę przesyłać na adres: mwidlicka@lewiatan.org do 25 kwietnia 2022 do końca dnia.

Liczymy na Państwa obecność i podzielenie się Państwa doświadczeniami i perspektywą regionu.

Program

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:30 – 11:45 System wdrażania funduszy europejskich – kluczowe informacje dla skutecznej reprezentacji pracodawców

  • ramy prawne (ustawa wdrożeniowa 2021-2027)
  • kluczowe dokumenty (programy, uszczegółowienia, wytyczne)
  • rola partnerów społecznych, w tym udział w konsultacjach

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Reprezentacja pracodawców w komitetach monitorujących

  • rola członków komitetów monitorujących
  • doświadczenia z pracy w komitetach monitorujących 2014-2020 – wymiana informacji
  • planowanie działań na okres programowania 2021-2027, w tym budowanie platformy współpracy związków oraz sojuszy z innymi partnerami spoza administracji NGO i związkami zawodowymi

13:30 – 14:30 Lunch

14:30 – 16:00 Doświadczenia organizacji pracodawców w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich

  • kluczowe wyzwania w realizacji projektów na poziomie krajowym i regionalnym
  • zakres wsparcia z EFS na lata 2021-2027 na dialog społeczny i budowanie potencjału partnerów społecznych – poziom krajowy i regionalny
  • wymiana dobrych praktyk i przygotowanie do perspektywy 2021-2027

16:00 – 16:15 Podsumowanie i zakończenie spotkania