Business at OECD: Dyskusja o Ukrainie – rola i potrzeby ukraińskiego środowiska biznesowego

Termin
28/04/2023
Godzina
12:00
Rejestracja
Zarejestruj się

28 kwietnia w godz. 12:00 – 13:30 odbędzie się online Dyskusja na temat Ukrainy: Rola i potrzeby ukraińskiego środowiska biznesowego, organizowana przez Business at OECD.

Wydarzenie będzie platformą dla przedstawicieli ukraińskiego sektora prywatnego do wyrażenia kluczowych priorytetów w zakresie odbudowy i przetrwania przedsiębiorstw oraz wymiany informacji na temat kolejnych niezbędnych kroków.

Prelegentami są przedstawiciele OECD, ambasadorzy OECD, przedstawiciele ukraińskiego biznesu i członkowie Business at OECD. Dyskusja została zorganizowana w ramach kampanii na temat Ukrainy w celu wsparcia ukraińskiego biznesu, którą można zobaczyć tutaj.

Wydarzenie jest okazją do:

  • Wysłuchania przedstawicieli ukraińskiego biznesu, ich głównych obaw i obszarów wymagających uwagi ze strony OECD.
  • Umożliwienia interesariuszom biznesowym dzielenia się sugestiami i zaleceniami dotyczącymi działań niezbędnych w tych obszarach.
  • Zbadania roli współpracy międzynarodowej, w szczególności za pośrednictwem OECD, oraz między sektorem prywatnym.

Wymiana informacji z OECD i ambasadorami na temat działań, które należy wdrożyć natychmiast i w perspektywie długoterminowej.

Program tutaj

Rejestracja tutaj