EFNI Talks: Dokąd zmierza gospodarka Ukrainy?

Termin
19/07/2023
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Zapraszamy na spotkanie online w ramach cyklu EFNI Talks „Dokąd zmierza gospodarka Ukrainy? „

Jak dziś wygląda kondycja gospodarcza Ukrainy? Jakie są silne i słabe strony Ukrainy oraz główne wyzwania. W jaki sposób zbudować relacje i trwałą współpracę między administracją publiczną a biznesem, a także – jak dziś ocenić przyszłość rynku w Ukrainie i jak oszacować potrzeby wsparcia ze strony Zachodu. To zagadnienia o których porozmawiamy podczas dyskusji w ramach cyklu EFNI Talks.

Pavło Szeremeta były minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy w rozmowie z Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiatan.

Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku angielskim.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału!