EFNI Talks. Wojna na Ukrainie – jak efektywnie zarządzać, aby nie zagroził nam kryzys humanitarny?

Termin
27/05/2022 - 27/05/2022
Godzina
11:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Europejskie Forum Nowych Idei jest jedną z największych międzynarodowych konferencji w Europie Środkowej. Forum jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami oraz instytucjami.

Przed EFNI, Konfederacja Lewiatan organizuje cykl spotkań i dyskusji EFNI Talks, które swoją tematyką nawiązują do debat zaplanowanych w Sopocie. Do udziału zaproszeni są eksperci oraz przedstawiciele świata biznesu i polityki.

EFNI każdego roku jest miejscem spotkań i wymiany myśli blisko dwustu panelistów z całego świata oraz przeszło tysiąca polskich i zagranicznych liderów reprezentujących biznes, politykę, edukację, kulturę oraz media.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” finansowanego przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

W projekcie realizujemy działania, które wzmocnią dialog społeczny na poziomie krajowym i regionalnym. Jednym z kluczowym obszarów naszej aktywności jest legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Temat jest szczególnie istotny w obliczu kryzysu wojny na Ukrainie i migracji obywateli Ukrainy do Polski.

Projekt realizuje również działania związane z zainicjowaniem dialogu społecznego na poziomie europejskim i regionalnym w odniesieniu ważnych tematów związanych z obszarem godnej pracy, work-life balance, poprawy sytuacji kobiet w zatrudnieniu.

Program wydarzenia online

Godz. 11:00 – 12:30

Wojna na Ukrainie – jak efektywnie zarządzać, aby nie zagroził nam kryzys humanitarny?

 • Jak radzimy sobie z pomocą dla Ukraińców? Etapy pomocy.
 • Państwo, samorządy, NGO – czy wszyscy dają radę?
 • Od spontanicznej pomocy do sprawnego zarządzania publicznego – czego brakuje w działaniach rządu i samorządów?
 • Czy tylko pomoc? Jak zbudować potencjał dla integracji społecznej obywateli Ukrainy ?
 • Czy możemy wykorzystać potencjał obywateli Ukrainy dla rynku pracy?
  • Jak rozwiązać problem rozpoznania faktycznego potencjału uchodźców z Ukrainy na rynku pracy – ich kompetencje zawodowe i doświadczenia – aby mogli efektywnie zasilać miejsca pracy.
  • Język i inne bariery. Jakość polityki inkluzywności i różnorodności w polskich organizacjach. Dobre standardy i wskazówki.
  • Jak włączyć wszystkich interesariuszy dialogu społecznego, aby wypracować standardy na przyszłość usprawniające aklimatyzację i zatrudnianie uchodźców?
  • Edukacyjna rola różnorodnych podmiotów na rynku pracy – jak wspierać potencjalnych pracowników spoza UE. Ścieżki uzyskiwania wsparcia.
  • Bariery w legalizowaniu pobytu i zdobywaniu pracy w Polsce i UE przez uchodźców z Ukrainy i innych krajów. Doświadczenia Polski z ostatnich lat z migracji zarobkowej Ukraińców i Białorusinów. Stan faktyczny a potrzeby.

Prelegenci:

 • Prof. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Karolina Zdrodowska – Dyrektor w Urzędzie Miasta Warszawa
 • Prof. Iga Magda, Szkoła Główna Handlowa
 • Anna Wicha – Prezes Polskiego Forum HR, Konfederacja Lewiatan

Moderacja: Prof. Jacek Męcina, Doradca Zarządu, Konfederacja Lewiatan