EKES: 2. posiedzenie Grupy studyjnej w sprawie opinii dot. HERA

Termin
13/01/2022

EKES: 2. posiedzenie Grupy studyjnej w sprawie opinii dot. HERA (Europejskiego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w Dziedzinie Zdrowia)

Udział: Lech Pilawski