EKES: Konferencja KE nt. transgranicznych rynków pracy

Termin
18/01/2023 - 19/01/2023

W dniach 18 – 19 stycznia odbędzie się w Brukseli konferencja Komisji Europejskiej „Cross-Border Labour Markets” („Transgraniczne rynki pracy”).

Udział w wydarzeniu weźmie Lech Pilawski, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w EKES.

Tematem spotkania będzie się m.in. sytuacja osób dojeżdżających do pracy za granicą oraz lepszy dostęp do transgranicznych rynków pracy. Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy zajmą się wyzwaniami telepracy po pandemii covid, edukacją transgraniczną oraz dostępem do zabezpieczenia społecznego dla pracowników transgranicznych. Wśród poruszanych zagadnień będą też doświadczenia samorządu regionalnego z dużą liczbą osób dojeżdżających do pracy za granicą.

Agenda konferencji nt. transgranicznych rynków pracy