Europa chce oddychać czystszym powietrzem – jakie zmiany niesie dyrektywa AAQD dla samorządu, biznesu i społeczeństwa?

Termin
15/03/2023
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

W tym roku EU powinna zakończyć prace nad dyrektywą AAQD (Ambient Air Quality Directive), która zastąpi starsze dyrektywy i zaostrzy normy jakości powietrza, szczególnie w zakresie pyłów (kominy budynków) oraz tlenków azotu (rury wydechowe).

Obowiązujące europejskie normy dot. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz metod ich monitoringu są rozsiane w kilku dyrektywach i w dodatku przestarzałe – najnowsze wytyczne WHO wskazują, że powinny być bardziej restrykcyjne. W Polsce społeczeństwo obywatelskie długo walczyło o konkretne przepisy (np. normy jakości dla paliw stałych) i ramy legislacyjne, w których samorządy mogły tworzyć przepisy własne (uchwały antysmogowe, strefy czystego transportu).

Uczestnicząc w webinarium, dowiesz się:

  • W jakim kierunku zmierza unijna i polska polityka ws. jakości powietrza?
  • Jaki wpływ AAQD będzie miała na politykę krajową, regionalną, lokalną oraz na akty prawne i instrumenty wsparcia?
  • Jakie szanse i wyzwania niesie dla: biznesu, samorządów i społeczeństwa?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.