Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja – patronat Lewiatana

Termin
17/05/2024
Godzina
10:00

 

 

Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja

odbędzie się 17 maja

Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Wielkopolska Izba Gospodarcza w Gnieźnie, Politechnika Poznańska.

Tematy Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja:

  • Jakie idee, postawy, przypuszczenia wiążą się z AI, jej zastosowaniami i ich konsekwencjami?
  • W jaki sposób rozumienie i korzystanie z niej zmienia nasze pojmowanie rzeczywistości i odnoszących się do niej kategorii: człowieka, maszyny, technologii, inteligencji, kultury, pracy?
  • Jakie są szanse i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji?
  • Jakie etyczne wyzwania stanowi wykorzystanie sztucznej inteligencji w praktykach życia codziennego?

Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja będzie miejscem interdyscyplinarnego spotkania humanistyki, technologii i przemysłu.

Wstępny program wydarzenia obejmuje organizację trzech paneli dyskusyjnych:

● panel wprowadzający zagadnienia sztucznej inteligencji,
● panel dotykający kwestii zastosowania sztucznej inteligencji w kulturze i edukacji,
● panel dotyczący zastosowań sztucznej inteligencji w przemyśle.

Spotkaniu będą towarzyszyć targi sztucznej inteligencji, w ramach których w holu budynku Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie będzie można zaprezentować ofertę podmiotów wykorzystujących sztuczną inteligencję w swojej działalności.

Spotkanie będzie szansą prezentacji swojej aktywności oraz okazją do nawiązania nowych relacji i współpracy. Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, lokalnych, edukacyjnych, rynku pracy, podmiotów analizujących zjawiska społeczno-gospodarcze, przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji kultury i otoczenia biznesu.