Forum wierzytelności

Termin
18/04/2024 - 19/04/2024
Rejestracja
Zarejestruj się

 

Konfederacja Lewiatan

zaprasza na konferencję

Forum wierzytelności

18 kwietnia 2024 r. godz.: 9:30 – 17:00
19 kwietnia 2024 r. godz.: 10:00 – 15:00 – on line
Udział bezpłatny

Konfederacja Lewiatan organizuje pierwszą edycję konferencji, która w całości jest poświęcona różnorodnym aspektom rynku wierzytelności. Będzie to znakomita okazja, aby w otwartej dyskusji ocenić stan obecny oraz perspektywy rozwoju tego sektora.

Obszar wierzytelności jest kluczowym tematem zarówno dla firm, obywateli, jak i instytucji finansowych. Splatają się w nim wątki ekonomiczne, prawne i społeczne – dotyka tak zatorów płatniczych, jak i zadłużenia młodych, sektora windykacji czy efektywności systemu sądownictwa, jak również wielu innych tematów, w tym moralności płatniczej, kredytów zagrożonych, mediacji czy fintechu.

Zapraszamy zatem Państwa do udziału w dyskusji  o wierzytelnościach w szerokim rozumieniu tego zagadnienia. Jesteśmy przekonani, że tylko takie ujęcie pozwoli zrozumieć złożoność współczesnych szans, zagrożeń, problemów oraz aktualnych trendów.

AGENDA TBC:

18 Kwietnia

Dzień I

09.00 – 09.30 Rejestracja


09.30 – 10:00 Oficjalne otwarcie spotkania


10:00 – 10:15 Jak dzisiaj wygląda upadłość konsumencka?


10.20 – 11:20 Zadłużenie pokolenia Z i MILLENIALSÓW

Opis: Jak obecnie kształtuje się zadłużenie pokolenia Z i Millenialsów? Czy zadłużenie tych pokoleń różni się od siebie? Czy istnieją niebezpieczne, nowe trendy w zadłużeniu młodych Polaków i Polek?

 • Przedstawiciel platform wymiany informacji gospodarczej
 • Przedstawiciel sektora usług zarządzania wierzytelnościami
 • Przedstawiciel SGH
 • Przedstawiciel młodego pokolenia (SKN, etc.)

Moderacja: Adrian Zwoliński, Konfederacja Lewiatan, dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego


11.20 – 11:35 Przerwa kawowa


11:40 – 11:55 Sztuczna inteligencja w windykacji

Klient czy dłużnik czyli trendy w podejściu do osób zadłużonych na rynku windykacyjnym


12.00 – 13:00 Jak nie regulować windykacji – zestaw szkodliwych rozwiązań dla dłużników, wierzycieli i gospodarki

Od kilku lat trwa w Polsce debata dotycząca kompleksowej regulacji sektora windykacyjnego. Zgłaszano lepsze i gorsze propozycje rozwiązań. Debata ma za zadanie przyjrzeć się tym drugim, a zwłaszcza wielowymiarowym negatywnym skutkom – nie tylko dla wierzycieli, ale także dla dłużników i gospodarki jako takiej.

 • Przedstawiciel kancelarii prawnej zajmującej się wierzytelnościami
 • Przedstawiciel sektora usług zarządzania wierzytelnościami
 • Przedstawiciel SGH
 • Przedstawiciel administracji publicznej

Moderacja: Adrian Zwoliński, Konfederacja Lewiatan, dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego


13.00 – 13:55 Przerwa kawowa – poczęstunek


14:00 – 14:15 Jak zadłużenie prywatne wpływa na gospodarkę?

Czy da się mierzyć moralność płatniczą?


14.20 – 15:20 Czy edukacja finansowa w Polsce działa?
Opis: Edukacja finansowa ma ogromny wpływ na decyzje finansowe Polek i Polaków. Czy jest wpleciona w system edukacji powszechnej? Czy działa poprawnie, a jeśli nie, w jaki sposób należałoby ją naprawić?

 • Przedstawiciel sektora usług bankowych
 • Przedstawiciel Rady Edukacji Finansowej
 • Przedstawiciel SGH
 • Przedstawiciel NGO zajmującego się edukacją finansową

Moderacja: (tbc)


15.20 – 15:35 Przerwa kawowa


15.40 – 15:55 Jak poradzić sobie z zakazem cesji?

Dlaczego komornikom coraz ciężej jest odzyskiwać długi?


16:00 – 17:00 Jak przepchać zatory płatnicze w popandemicznej Polsce?
Opis: W Polsce od kilku lat obowiązują regulacje dotyczące zatorów płatniczych. Jak wygląda problem zatorów w gospodarce po pandemicznej? W jaki sposób sobie z nim poradzić?

 • Przedstawiciel reprezentujący duży biznes
 • Przedstawiciel MŚP
 • Przedstawiciel NGO
 • Przedstawiciel administracji publicznej

Moderacja: Marcin Dominiak, Koordynator Klubu Przedsiębiorców, SGH


17:00 – 17:15 Zakończenie spotkania
Dzień II 

Warsztaty online
KONTAKT:

Gabriel Ardelli

tel. 502–117–112, gardelli@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 18 kwietnia 2024, godz. 09:30

Koniec: 19 kwietnia 2024, godz. 15:00

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa
Targowa 56, Warszawa