Forum Wierzytelności

Termin
18/04/2024 - 19/04/2024
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan

zaprasza na konferencję

Forum Wierzytelności

18 kwietnia 2024 r. godz.: 9:30 – 17:00
19 kwietnia 2024 r. godz.: 10:00 – 15:00 – on line
Udział bezpłatny

Konfederacja Lewiatan organizuje pierwszą edycję konferencji, która w całości jest poświęcona różnorodnym aspektom rynku wierzytelności. Będzie to znakomita okazja, aby w otwartej dyskusji ocenić stan obecny oraz perspektywy rozwoju tego sektora.

Obszar wierzytelności jest kluczowym tematem zarówno dla firm, obywateli, jak i instytucji finansowych. Splatają się w nim wątki ekonomiczne, prawne i społeczne – dotyka tak zatorów płatniczych, jak i zadłużenia młodych, sektora windykacji czy efektywności systemu sądownictwa, jak również wielu innych tematów, w tym moralności płatniczej, kredytów zagrożonych, mediacji czy fintechu.

Zapraszamy zatem Państwa do udziału w dyskusji o wierzytelnościach w szerokim rozumieniu tego zagadnienia. Jesteśmy przekonani, że tylko takie ujęcie pozwoli zrozumieć złożoność współczesnych szans, zagrożeń, problemów oraz aktualnych trendów.

Zobacz stronę Forum Wierzytelności

AGENDA TBC:

Dzień I – 18 kwietnia

09.30 – 09.50                  Oficjalne otwarcie spotkania

 • Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan (TBC)
 • Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej
 • Adrian Zwoliński, Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego, Konfederacja Lewiatan

09.50 – 10.05                  Wystąpienie: Moralność płatnicza w Polsce

 • dr hab. Adam Czerniak, Dyrektor ds. badań, Polityka Insight, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

10.05 – 11.05                  Czy edukacja finansowa w Polsce działa?

Edukacja finansowa ma ogromny wpływ na decyzje finansowe Polek i Polaków. Czy jest wpleciona w system edukacji powszechnej? Czy działa poprawnie, a jeśli nie, w jaki sposób należałoby ją naprawić?

 • Agnieszka Salach, Starsza menadżerka ds. PR, Grupa KRUK
 • dr hab. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Grupy BIK, Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Łukasz Kiliński, Prezes, Coface
 • Sławomir Szynalik, Prezes, Krajowa Rada Komornicza

Moderacja: Adrian Zwoliński, Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego, Konfederacja Lewiatan

11.05 – 11.20                  Przerwa kawowa

11.20 – 11.35                  Wystąpienie: Sytuacja płynnościowa firm w Polsce. Czy najgorsze już za nami?

 •  Grzegorz Sielewicz, Główny ekonomista na region Europy Środkowo-Wschodniej, Coface

 

11.35 – 12.35                  Jak nie regulować windykacji – zestaw szkodliwych rozwiązań dla dłużników, wierzycieli i gospodarki

Od kilku lat trwa w Polsce debata dotycząca kompleksowej regulacji sektora windykacyjnego. Zgłaszano lepsze i gorsze propozycje rozwiązań. Debata ma za zadanie przyjrzeć się tym drugim, a zwłaszcza wielowymiarowym negatywnym skutkom – nie tylko dla wierzycieli, ale także dla dłużników i gospodarki jako takiej.

 • dr Bartosz Murak, Radca prawny, Grupa KRUK
 • Arkadiusz Myrcha, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Przedstawiciel SGH (TBC)
 • Przemysław Rosati, Prezes, Naczelna Rada Adwokacka (TBC)

Moderacja: Adrian Zwoliński, Dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego, Konfederacja Lewiatan

12.35 – 13.10                    Przerwa kawowa – poczęstunek

13.10 – 13.25                 Wystąpienie

13.25 – 14.25                 Jak przepchnąć zatory płatnicze w popandemicznej Polsce?

W Polsce od kilku lat obowiązują regulacje dotyczące zatorów płatniczych. Jak wygląda problem zatorów w gospodarce po pandemicznej? W jaki sposób sobie z nim poradzić?

 • Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor, Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej
 • dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wicedyrektorka, Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Przedstawiciel MŚP (TBC)
 • Ewelina Zielonka, Dyrektorka Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium  
 • Przedstawiciel Ebury Polska (TBC)
 • Przedstawiciel administracji publicznej (TBC)

Moderacja: Michał Mądry, Klub Przedsiębiorców SGH

14.25 – 14.40                Przerwa kawowa

14.40 – 14.55                 Wystąpienie

 • dr Sławomir Dudek, Prezes Zarządu, Instytut Finansów Publicznych, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

14.55 – 15.55                 Zadłużenie pokolenia Z i Millenialsów

Jak obecnie kształtuje się zadłużenie pokolenia Z i Millenialsów? Czy zadłużenie tych pokoleń różni się od siebie? Czy istnieją niebezpieczne, nowe trendy w zadłużeniu młodych Polaków i Polek?

 • Przedstawiciel SGH (TBC)
 • Bank (TBC)
 • Przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Politycznej
 • Julian Smółka, Prezes Zarządu, Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Moderacja: Marcin Dominiak, Klub Przedsiębiorców SGH

15.55 – 16.00                 Zakończenie spotkania

 

Dzień II – 19 kwietnia

 • Warsztaty online

10.00 – 11.00                Warsztat online – BIG InfoMonitor S.A.

 

KONTAKT:

Gabriel Ardelli

tel. 502–117–112, gardelli@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 18 kwietnia 2024, godz. 09:30

Koniec: 19 kwietnia 2024, godz. 15:00

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa
Targowa 56, Warszawa