II edycja Forum Bezpieczeństwa 2023 – patronat Lewiatana

Termin
30/05/2023 - 31/05/2023
Rejestracja
Zarejestruj się

Zmieniający się dynamicznie w ostatnim czasie krajobraz bezpieczeństwa powoduje konieczność ciągłego redefiniowania ryzyk i zagrożeń. Jak funkcjonować w warunkach ‘permacrisis’ czyli ciągłego kryzysu, określanego jako przedłużający się czas niestabilności i braku bezpieczeństwa, który w szczególności jest wynikiem serii katastrofalnych wydarzeń?

Zapraszamy na Forum Bezpieczeństwa, aby w gronie ekspertów, profesjonalistów, osób zarządzających bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, w instytucjach publicznych i prywatnych, wymienić się wnioskami i wiedzą płynącą z najnowszych doświadczeń. Forum jest stałą platformą współpracy i networkingu, w ramach której odbywają się cykliczne debaty oraz prezentacje raportów i analiz.

Konfederacja Lewiatan jest patronem Forum.

Temat wiodący tegorocznego wydarzenia:

Państwo, gospodarka i społeczeństwo wobec niepożądanych wpływów. Organizatorzy chcą podkreślić rolę, jaką w budowaniu odporności na wrogie interferencje stanowią: silne instytucje i prawo, społeczeństwo obywatelskie i ochrona wartości demokratycznych, zdolność do wczesnego wykrywania anomalii i nadużyć, wykorzystanie nowych technologii. Jak chronić interesy gospodarcze, infrastrukturę krytyczną, sferę informacyjną, reputację przed zagrożeniami?

SPECJALIŚCI

Fundacja Forum Bezpieczeństwa oraz Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud współpracuje z szerokim gronem doświadczonych ekspertów, tym samym nadając wydarzeniu szerokie spektrum kompetencji. Zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów i praktyków gwarantuje wysoką jakość wystąpień oraz dyskusji.

WSPÓŁPRACA – ZAŁOŻENIA PROJEKTU FORUM BEZPIECZEŃSTWA

Forum Bezpieczeństwa to platforma współpracy, wymiany doświadczeń i transferu wiedzy. Efektem, jaki chcemy osiągnąć organizatorzy, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nowoczesnego biznesu oraz realne nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami – będącymi często pokrzywdzonymi przestępczością gospodarczą – a organami ścigania.

Więcej informacji tutaj