Jak zarządzać śladem węglowym i ESG w organizacji? – e-Akademia Lewiatana

Termin
04/10/2023
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz BNP Paribas zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Jak zarządzać śladem węglowym i ESG w organizacji?

4 października 2023 r. godz.: 10:00 -12:00

Udział bezpłatny

W związku z rosnącą świadomością dotyczącą kryzysu klimatycznego, przedsiębiorcy coraz chętniej podejmują działania minimalizujące wpływ własnej działalności na środowisko naturalne oraz niwelujące skutki zmiany klimatu. Bank BNP Paribas, jako lider zrównoważonego rozwoju, wspiera swoich Klientów firmowych w tym zakresie. Przykładowymi narzędziami realizującymi te działania są:

 • „Platforma Envirly”, która w przystępny sposób pozwoli rzetelnie raportować i ocenić emisyjność związaną z prowadzoną działalnością oraz
 • ESG Rating Linked Loan – finansowanie o charakterze zrównoważonym powiązane z poprawą ratingu ESG kredytobiorcy, która pozwala pozyskać kredyt na lepszych warunkach komercyjnych poprzez poprawę zarządzania obszarem ESG w firmie.

Raportowanie emisyjności i pozyskanie ratingu ESG pozwoli Przedsiębiorcy na:

 • uwzględnienie takich danych w sprawozdawczości własnej, która zgodnie z nowymi wymogami regulacyjnymi, zobowiązuje coraz więcej przedsiębiorstw do raportowania emisyjności,
 • udokumentowania swojej emisyjności w relacjach z partnerami biznesowymi, co może, w krótkim czasie, stać się formą przewagi konkurencyjnej,
 • wykorzystanie tej informacji do kalkulacji optymalizacji kosztowych m.in. kosztów energii elektrycznej,
 • wykorzystanie danych do przygotowania strategii ESG i transformacji energetycznej przedsiębiorstwa, w tym priorytetyzacji inwestycji lub wykorzystania środków z UE,
 • ułatwienie poprawy swojej konkurencyjności w łańcuchu dostaw poprzez możliwość porównania się z innymi przedsiębiorstwami i zidentyfikowanie obszarów do poprawy

CEL SPOTKANIA:

Zaprezentujemy aspekt zarzadzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie i certyfikowane narzędzie, które umożliwi policzenie śladu węglowego w organizacji w zakresie 1, 2 i 3. Narzędzie Envirly jest zgodne z normą ISO-14064-1 oraz GHG Protocol. Przedstawiona zostanie również koncepcja ratingu ESG i zalety jego pozyskania dla firmy w kontekście łańcucha dostaw oraz pozyskiwania finansowania bankowego.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy poszerzą wiedzę w zakresie:

 • Wyzwań globalnych w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Kontekstu regulacyjnego obowiązku liczenia śladu węglowego
 • Konteksu rynkowego
 • Największego wyzwania dla firm Envirly – narzędzia do zarządzania śladem węglowym.
 • Koncepcji ratingu ESG  i jego znaczenia w relacjach z kontrahentami i bankiem

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń

tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 04 października 2023, godz. 10:00

Koniec: 04 października 2023, godz. 12:00

 Wydarzenie on-line