Jubileuszowa Gala 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego – patronat Lewiatana

Termin
30/11/2023 - 01/12/2023

Uroczysta Jubileuszowa

Gala 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego

30 listopada – 1 grudnia 2023, Szklarska Poręba

W 2023 roku Polska Izba Przemysłu Targowego świętuje Jubileusz 30-lecia. Od momentu jej założenia trzy dekady temu (w 1993 r. powstała Polska Korporacja Targowa, która w 2006 r. przekształciła się w PIPT) Izba jest organizacją, która skupia organizatorów targów i operatorów obiektów targowo-konferencyjnych w Polsce, dostawców usług projektowania, budowy i wyposażenia stoisk targowych, transportu i spedycji targowej, organizatorów wystąpień  polskich  firm  w  targach  za  granicą  i  przedstawicielstwa  targów  zagranicznych  w  Polsce,  a  także  firmy  z  branży  IT.

Polska Izba Przemysłu Targowego działa na rzecz integracji Członków i ich identyfikacji ze środowiskiem branżowym, lobbuje na rzecz polskiego przemysłu targowego, promuje udział w targach, jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw oraz  prowadzi działania mające na celu promocję i nieustanną poprawę jakości i kultury polskich targów.

Ze szczególną starannością dba o transparentność polskiego rynku targowego – poprzez audyt danych statystycznych targów organizowanych przez jej Członków. Utrzymuje aktywne kontakty z międzynarodowymi organizacjami przemysłu targowego, jak: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych Europy Środkowowschodniej. Bierze aktywny udział i wspiera realizację projektów uznanych przez międzynarodowe środowisko ekspertów targowych za istotne dla rozwoju targów na świecie, mi.n. Net Zero Carbon Events. Izba co roku wydaje Raport Targi w Polsce, który ukazuje kondycję polskiej branży targowej. Raport Targi w Polsce w 2022 roku, który zawiera oprócz danych statystycznych również krótkie teksty o historii, najważniejszych wydarzeniach i sukcesach Izby oraz o targach wczoraj, dziś a przede wszystkim jutro, dostępny jest TUTAJ.

Celem obchodów Jubileuszu jest świętowanie trzydziestu lat polskiego samorządu targowego oraz podkreślenie wkładu PIPT w rozwój polskiej branży targowej i rodzimej gospodarki. Izba jest dumna z ogromnego dorobku polskiego rynku targowego oraz uznania, jakim polskie targi i firmy działające w branży cieszą się dziś w kraju i za granicą.

Z tej okazji podczas 14. Zimowego Zjazdu PIPT, który odbędzie się w Platinium Mountain Hotel & Spa, w Szklarskiej Porębie w dniach 30.11-01.12.2023 r. odbędzie się uroczysta Jubileuszowa Gala, na której oprócz Członków Izby pojawią się również Goście specjalni, wchodzący w skład Komitetu Honorowego przy 30-leciu PIPT. Gala będzie dla zgromadzonych nie tylko okazją do świętowania, ale również okazją do wymiany myśli i refleksji nad tym, co za nami, oraz jakie wyzwania stoją przed branżą w nadchodzącej przyszłości. W trakcie wieczoru nie zabraknie również atrakcji przygotowanych specjalnie dla uczestników, aby uczynić ten Jubileusz naprawdę niezapomnianym Wydarzeniem.