Konferencja „Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”

Termin
16/05/2024
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konferencja „Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”

organizowana przez Centrum Mediacji Lewiatan odbędzie się 16 maja
w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Udział jest bezpłatny.

  • Mediacja cywilna istnieje w polskich sądach od 2005 roku. Niestety, nie cieszy się popularnością wśród stron i sędziów, liczba skierowań do mediacji to znikomy procent – średnio rocznie ok. 1,6 % spraw sądowych w Polsce.
  • Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan istnieje od 2006 r. Na liście mediatorów Centrum znajdują się wybitne autorytety i eksperci mediatorzy z wieloletnią praktyką.
  • Centrum Mediacji Lewiatan poprosiło ich o przedstawienie najbardziej efektywnych rozwiązań, które mogą zmienić tę sytuację. Najlepsze rozwiązania zostały wyłonione w drodze konkursu.
  • Upowszechnienie mediacji to najlepszy sposób na udrożnienie pracy sądów, w których Polacy czekają na wyrok latami. Co ważne mediacja to nie tylko środek na odciążenie pracy sądów to także metoda na odnowienie relacji i dialogu pomiędzy skłóconymi stronami.
  • Na naszej konferencji w dniu 16 maja 2024 r. po raz pierwszy zostaną zaprezentowane publicznie te propozycje.

– Sami przedsiębiorcy np. w mediacji gospodarczej przyznają, że nie spodziewali się, że można tak szybko zakończyć sprawę, zawierając  ugodę w mediacji, bez obciążania budżetu swojego i firmy dodatkowymi kosztami finansowymi i czasowymi – mówi mec. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Patronat medialny nad konferencją objął portal Prawo.pl.

Agenda konferencji „Mediacja – eksperci
o zmianach legislacyjnych w mediacji”

10.00-10.15
Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki/ Prezes Centrum Mediacji Lewiatan mec. Roman Rewald
– Otwarcie konferencji/powitanie gości.

10.15-10.45
Prof. UW dr hab. Ewa Gmurzyńska
– „Mediacja w kontekście demokracji deliberatywnej”

10.45-11.15
r. pr. Maciej Bobrowicz – Prezes Centrum Mediacji Lewiatan w latach 2006-2008
– „Mediacja i legislacja”

11.15-12.00
Przedstawienie poszczególnych rozwiązań ekspertów oraz trzech projektów, które zostały uznane przez ekspertów za najbardziej efektywne.

12.00-12.45 – Panel I „Rozwiązanie nr 1”
Moderacja: Prezes Roman Rewald
Paneliści: r.pr. M. Bobrowicz, adw. Tomasz Cyrol, rzeczniczka patentowa Marta Krzyśków-Szymkowicz, r.pr. M. Gradek-Lewandowska

12.45-13.15 – Przerwa kawowa

13.15-14.00 – Panel II „Rozwiązanie nr 2”
Moderacja: Prezes Roman Rewald
Paneliści: r.pr. Małgorzata Roszkowska, adw. Sylwester Pieckowski (tbc), adw./r.pr. Tomasz Zbiegień, mediator Jakub Świtluk.

14.00-14.45 – Panel III „Rozwiązanie nr 3”
Moderacja: dyr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
Paneliści: r.pr. Tomasz Maliński, r. pr. Violetta Wysok, r.pr. Maria Młotkowska, mediator Janusz Gwiazdowski (tbc)

Czas i miejsce:
16 maja 2024
ul. Zbyszka Cybulskiego 5, Warszawa, w godz. 10:00 – 15:00
e-mail: mediacje@lewiatan.org
tel.: (+48 22) 55 99 900

Rejestracja tutaj