Konferencja na temat polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia repatriantów

Termin
14/09/2023
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

IOM Polska w współpracy z IOM Kazachstan realizuje projekt „Wsparcie integracji repatriantów – kontynuacja i uzupełnienie”, współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Celem projektu jest wsparcie kandydatów do repatriacji oraz zwiększenie gotowości lokalnej społeczności na przyjęcie repatriantów. Aby osiągnąć ten cel, jednym z działań projektowych jest zwiększenie wiedzy beneficjentów projektu poprzez dostęp do informacji o rynku pracy w Polsce.

W ramach projektu odbędzie się konferencja online dla przedstawicieli sektora prywatnego (organizacji pracodawców i/lub polskich organizacji pozarządowych), kandydatów do repatriacji oraz obecnych repatriantów mieszkających w Polsce.

Cel konferencji

Głównym celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy repatriantów na temat polskiego rynku pracy, oczekiwań pracodawców i regulacji związanych podjęciem zatrudnienia. Konferencja będzie służyła zwiększeniu świadomości pracodawców na temat korzyści związanych z zatrudnieniem repatriantów oraz ułatwi nawiązanie kontaktów między kandydatami na repatriantów poszukującymi pracy a pracodawcami, co w efekcie może przyspieszyć proces repatriacji i przyczyni się do ich integracji na rynku pracy po przyjeździe do Polski.

Konferencja odbędzie się online 14 września 2023 w godzinach 10.00-13.00. Aby zgłosić udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (tutaj). Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Więcej informacji tutaj.